Izjava o skladnosti (ZDSMA) OBVESCANJE.VODOVOD-B.SI

 

IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Spletna stran http://obvescanje.vodovod-b.si/ je uradna spletna stran podjetja Vodovod SISTEMA B namenjena obveščanju uporabnikov glede kvalitete pitne vode.

Za zagotovitev zahtev glede dostopnosti skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, v nadaljevanju ZDSMA) so bile sistemsko zagotovljene naslednje prilagoditve:

  • Odzivno oblikovanje,
  • Predvidljivo delovanje spletišča,
  • Navigacija s tipko,
  • Omogočeno je opremljanje slik in priponk,
  • Omogočena je uporaba različnih ravni naslovov in vlog posameznih sklopov.

 

Stopnja skladnosti

Spletišče je delno skladno z ZDSMA.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletne strani vodovod-b.si spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

  • dokumenti v formatu PDF,
  • ni omogočena funkcionalnost spremembe barvne sheme, velikosti in tipa pisave ter nastavitve kontrastov barv.

Morebitne prilagoditve bi predstavljale nesorazmerno breme, saj je portal namenjen podjetjem, da si olajšajo komunikacijo z odjemalci, ni pa uporaba portala zakonsko pogojena, zato posebne dodelave za ranljive skupine pri razvoju tega spletnega portala niso bile predvidene. V prihodnje bomo ob uvajanju večjih sprememb sistema skrbeli, da bomo te v čim večji meri prilagajali tudi ranljivim skupinam.

Ta izjava je bila pripravljena 31.05.2023 na podlagi samoocene in jo bomo v nadaljevanju redno posodabljali.

Povratne informacije in kontakti

Trudili se bomo, da bi bile vsebine na naši spletni strani v prihodnosti še bolj dostopne različnim skupinam uporabnikom. Če naletite na vsebino, ki ni dostopna oziroma želite dodatne informacije glede nedostopne vsebine, se lahko obrnete na nas po navadni ali elektronski pošti:

Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota
E – pošta:
info@vodovod-b.si  

Odgovor boste prejeli v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če vam v tem roku ne bomo mogli odgovoriti, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in kakšni so razlogi za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo Inšpektoratu Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID), na naslov Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si

Izjava o skladnosti (ZDSMA)