SPLETNO MESTO za spremljanje aktualnega stanja pitne vode za oskrbovalna območja v upravljanju podjetja Vodovod SISTEMA B d.o.o.

POMEMBNA OBVESTILA

MAJ 2024

Poročilo o kvaliteti pitne vode MAJ 2024 [pdf]

Vsa pretekla mesečna poročila najdete na naslovu: POROČILA

LETO 2022

Poročilo o kakovosti in zdravstveni ustreznosti pitne vode za leto 2022 [pdf]

Vsa pretekla letna poročila najdete na naslovu: POROČILA

PREKLICI OBVESTIL

OSKRBOVALNA OBMOČJA V UPRAVLJANJU PODJETJA VODOVOD SISTEMA B d.o.o.

Upravljavec Vodovod sistema B d.o.o. izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo, vključno z notranjim nadzorom o zdravstveni ustreznosti in varnosti pitne vode, na področju osmih oskrbovalnih območij (OO): OO ČEPINCI, OO DOMANJŠEVCI, OO HODOŠ, OO GOŠČE, OO MARIČEVA GRABA, OO HRAŠČICE, OO DOKLEŽOVJE in OO SISTEM B.

Oskrbovalno območje ČEPINCI
je oskrbovano iz vodnega vira Čepinci in vključuje naselji Čepinci in Markovci v občini Šalovci ter oskrbuje 474 uporabnikov. Priprava in dezinfekcija vode se na vodnem viru Čepinci ne izvajata.

 

Oskrbovalno območje DOMANJŠEVCI 
je oskrbovano iz vodnega vira Domanjševci in vključuje naselja: Budinci, Dolenci, Domanjševci in Šalovci v občini Šalovci ter oskrbuje 924 uporabnikov. Priprava in dezinfekcija vode se na vodnem viru Domanjševci ne izvajata.

 

Oskrbovalno območje HODOŠ
je oskrbovano iz vodnega vira Hodoš in vključuje naselji Hodoš in Krplivnik v občini Hodoš ter oskrbuje 285 uporabnikov. Priprava in dezinfekcija vode se na vodnem viru Hodoš ne izvajata.

Oskrbovalno območje GOŠČE
je oskrbovano iz vodnega vira Gošče in vključuje naselja: del Nuskove, del Rogašovcev, del Serdice in del Sotine v občini Rogašovci ter oskrbuje 596 uporabnikov. Na vodnem viru Gošče se izvaja priprava vode s postopkom filtracije in dezinfekcije z natrijevim hipokloritom.

 

Oskrbovalno območje MARIČEVA GRABA
je oskrbovano iz vodnega vira Maričeva graba in vključuje naselji: del Ropoče in del Večeslavec v občini Rogašovci ter oskrbuje 204 uporabnikov. Na vodnem viru Maričeva graba se izvaja priprava vode s postopkom filtracije in dezinfekcije z natrijevim hipokloritom.

 

Oskrbovalno območje HRAŠČICE
je oskrbovano iz vodnega vira Hraščice in vključuje naselja: Beltinci, Bratonci, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci v občini Beltinci ter oskrbuje 7452 uporabnikov. Na vodnem viru Hraščice se izvaja dezinfekcija surove vode s plinskim klorom.

Oskrbovalno območje DOKLEŽOVJE
je oskrbovano iz vodnega vira Dokležovje in vključuje naselje Dokležovje v občini Beltinci ter oskrbuje 878 uporabnikov. Na vodnem viru Dokležovje se izvaja dezinfekcija surove vode z natrijevim hipokloritom.

 

Oskrbovalno območje SISTEM B
je oskrbovano iz vodnih virov Črnske meje, Fazanerija in Krog in vključuje naselja občin: Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, del naselij občine Rogašovci (Nuskova, Pertoča, Rogašovci, Ropoča, Sveti Jurij in Večeslavci) ter naselja občine Tišina (Borejci, Gradišče, Murski Črnci, Rankovci, Tropovci in Vanča vas) ter oskrbuje 35004 uporabnikov. Na vodnih virih Črnske meje in Krog se izvaja dezinfekcija surove vode s plinskim klorom, na vodnem viru Fazanerija z natrijevim hipokloritom.

VODOVOD SISTEMA B d.o.o.

Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o.

izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Tišina, Šalovci

SI-MUR-AT

Projekt SI-MUR-AT (Ekološko trajnostno kmetijstvo v skladu s sodobnim gospodarjenjem z vodami)

VREDNOST PROJEKTA: 1.736.000 Eur od tega JP Vodovod sistema B 140.000 Eur

VODILNI PARTNER: Urad Štajerske deželne vlade, Oddelek 14, Vodno gospodarstvo, viri in trajnost (Abteilung 14)

Interreg

Splošni cilj programa sodelovanja je ob upoštevanju posebnosti
posameznega dela programskega območja zagotoviti skladen razvoj
sodelujočih čezmejnih regij in omogočiti vsem državljanom,
da kar najbolje izkoristijo dane naravne pogoje ter priložnosti.

OBMOČJA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE OSKRBA S PITNO VODO